I Same Båt er eit samarbeidsprosjekt mellom HNI, The North West og Sunnmøre Regionråd der det settes fokus på regional utvikling, vertskapsattraktivitet og konkurransekraft. Ordførar og politikere fra regionen på møteseminar om bord på MS Bruvik. Design av menu/invitasjon.
Back to Top